Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η καταστροφή στις περιοχές της Θεσσαλίας, το Genesis φρόντισε να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στις πληγείσες ομάδες εκεί. Ιδιαίτερη αποστολή στείλαμε προς τις περιοχές του Παλαμά και της Μεταμόρφωσης και περισσότερες πληροφορίες...