Στις 28 Ιουνίου 2023 ο Φρεσκούλης διέθεσε τα προϊόντα του για τους ανθρώπους σε αστεγία στους δρόμους της Αθήνας. Οι άνθρωποι που μένουν στο δρόμο ή σε άσχημες συνθήκες διαβίωσης, τις περισσότερες φορές αδυνατούν να καταναλώσουν τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία όπως...